20081114 2393 Kom

Vil I sætte gang i frikvarteret og blive en del af en succes? Så er Legepatruljen måske noget for jer!

Legepatruljen har et mål om at få børn til at bevæge sig mere i løbet af skoledagen gennem leg i frikvartererne. De ældre elever bliver uddannet til legepatruljer på én-dagskurser. Tilbage på skolen er det legepatruljens opgave at sætte gang i legen for de yngre skoleelever.

Ved at supplere de obligatoriske 45 minutters daglig bevægelse med et aktivt frikvarter om dagen, kan I som skole hæve overliggeren, og nå op på 60 minutters daglig bevægelse, som er Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Legepatruljen er på den måde både med til at skabe mere liv i skolegården - både fysisk og socialt!

Aktive frikvarterer for store og små
Legepatruljen Logo Logo Game Boosters Logo Logo kick_starter_logo-185